Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg en aandacht samengesteld. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Alle tekst- en beeldmateriaal op deze website dient louter een informatief doel en er kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Stagecrew aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op welke wijze dan ook voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of hyperlinks naar websites van derden en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Stagecrew garandeert niet dat e-mails tijdig worden ontvangen dan wel worden verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen van niet-tijdige ontvangst of verwerking van toegezonden e-mails.

Op alle aangeboden informatie in tekst en beeld (illustraties, foto’s, video e.d.) alsmede de website in zijn geheel (concept, vormgeving, lay-out, animaties e.d.) zijn auteursrechten van toepassing. Van deze website mag niets worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Privacyverklaring

envelopephone-handsetmenucross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram